Skip to content Skip to footer

Τροποποίηση της τελικής μελέτης του φράγματος Κρητηνίας στο νησί της Ρόδου- ΕΛΛΑΔΑ

Start Date.2003 End Date.2006

Η εταιρεία Γραφείο Δοξιάδη ανέλαβε ως Σύμβουλος Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την αξιολόγηση της επάρκειας, την επικαιροποίηση και την οριστικοποίηση του έργου “Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες για το φράγμα Κρητηνίας στο νησί της Ρόδου”. Στόχος της κατασκευής του έργου είναι η δημιουργία ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 2.000.000 m3 που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 150 στρεμμάτων των κατάντη εκτάσεων και των αναγκών ύδρευσης της περιοχής. Οι στόχοι της μελέτης ήταν: αξιολόγηση της μελέτης ευστάθειας του φράγματος και επανασχεδιασμός των στρωμάτων ζώνης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Γεωτεχνικής Μελέτης, τροποποίηση της γεωμετρίας του φράγματος, σύνταξη επικαιροποιημένης υδρολογικής μελέτης, τροποποίηση της μελέτης υπερχειλιστή, σχεδιασμός του υπερχειλιστή για πλημμύρα 50 ετών, μερική τροποποίηση του αγωγού εκβολής και υδροληψίας, σχεδιασμός του κτιρίου βαλβίδων και οργάνων και του καναλιού εργασιών εξόδου, σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης, σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας. Ο συνολικός όγκος του ταμιευτήρα που προκύπτει είναι 2.140.000 m3. Ο νεκρός όγκος εκτιμάται σε περίπου 250.000 m3 και η ωφέλιμη χωρητικότητα σε 1.890.000 m3. Το εμβαδόν στη μέγιστη στάθμη πλημμύρας είναι 1.700 m2. Το φράγμα είναι χωμάτινο με αργιλικό κεντρικό πυρήνα. Το μέγιστο ύψος από τη στάθμη θεμελίωσης είναι 41 m, το μήκος στέψης 551,42 m και το πλάτος στέψης 8 m. Οι κλίσεις του αναχώματος ανάντη και κατάντη είναι 1:3,5 (V:H) και 1:3 (V:H), αντίστοιχα.